Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Stadgar, regler och blanketter

Föreningens stadgar från år 2019 är de, som fortfarande gäller. 

Brf Björkpyrolan stadgar

Skötsel av gemensamma utrymmen

I Brf Björkpyrolan har vi ett gemensamt ansvar för skötsel och underhåll av gemensamma utrymmen. Vad det omfattar framgår av den skötselpärm som cirkulerar bland oss medlemmar. I nedanstående blad ser ni vilka veckor som respektive bostadsrätt ansvarar för.

Skötselveckor 2021 gula området

Skötselveckor 2021 röda området

Renovering/Ombyggnad

Om du ska göra någon renovering/ombyggnad av din bostadsrätt behöver du anmäla detta till styrelsen innan du startar arbetet. Använd denna blankett: Blankett anmälan av renovering/ombyggnad

Kvarterslokal

Föreningen har en kvarterslokal som medlemmarna kan hyra för t ex fest eller övernattning. Nyckel kvitteras ut hos:

Katarina Liljeholm Sätrahöjden 124A
eller
Rune Sandblom Sätrahöjden 146A

Ordningsregler vid hyra av lokalen hittar du här: Ordningsregler för kvarterslokalen

Kvittens för att få nyckel hittar du här: Kvittens lokalnyckel Skriv ut och skriv under den när du hämtar nyckeln.

Nycklar

Föreningen har ett avtal med Låscity gällande våra nycklar

Om du tappat nycklar eller behöver extra nycklar behöver du kontakta:

Rune Sandblom Sätrahöjden 146A
eller
Roland Norgren Sätrahöjden 130A

för att få hjälp med rekvisition till Låscity. Låscity kan inte göra något förrän Rune eller Roland godkänt.