Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Kontakta

Styrelse:

Per-Olof Johansson, (ordförande), Sätrahöjden 112B
e-mail: perk.a@hotmail.com

Stefan Lindberg, (sekreterare), Sätrahöjden 132A
e-mail: sangvinpingvin@gmail.com

Roland Norgren, (kassör), Sätrahöjden 130A
e-mail: roland.norgren@gmail.com 

Katarina Liljeholm, (ledamot), Sätrahöjden 124A 
e-mail: katarina.liljeholm@yahoo.se

Rune Sandblom, (ledamot), Sätrahöjden 146A
e-mail: runesandblom65@gmail.com 

 

Suppleanter:

Eva-Lena Norgren, Sätrahöjden 130A
e-mail: el.norgren@gmail.com

Jan Stenberg, Sätrahöjden 148A
e-mail: jo.stenberg68@gmail.com 

 

 

Revisor:

Annika Lind

Revisor supp:

Jan Vedeler

 

Valberedning: