Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Årsredovisningen

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 fastställdes vid årsstämman den 13 juni 2016.

Den ekonomiska förvaltningen har under räkenskapsåret skötts av Förvaltnings AB Castor i Sundsvall.

Vid räkenskapsåret var samtliga bostadsrätter i föreningen upplåtna. Under året har 7 överlåtelser skett.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

De senaste stadgarna registrerades hos Bolagsverket 2008-06-26.

Efter föredragning av styrelsens årsredovisning samt genomgång av revisorernas berättelse fastställdes resultat- och balansräkningen. Därefter togs beslut om årets resultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

HTML: arsredovisning-2015.pdf

Nästa årsstämma planeras äga rum maj/juni 2017, då redovisningen för 2016 ska gås igenom och fastställas.

 Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 fastställdes vid årsstämman den 13 juni 2017.

Den ekonomiska förvaltningen har även under detta räkenskapsår skötts av Förvaltnings AB Castor i Sundsvall.

Vid räkenskapsåret var samtliga bostadsrätter i föreningen upplåtna. Under året har 7 överlåtelser skett.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.

Efter föredragning av styrelsens årsredovisning samt genomgång av revisorernas berättelse fastställdes resultat- och balansräkningen. Därefter togs beslut om årets resultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 arsredovisning-2016.pdf