Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Om oss

Brf Björkpyrolan, Sätra 177:1 i Gävle, är belägen på Sätrahöjden 100-160.

På fastigheten finns trettio bostadshus innehållande 72 lägenheter. Alla lägenheter är i ett plan.

Området är uppdelat i ett "rött område" och ett "gult område". 

I det röda området finns för varje lägenhet en carport. I det  gula området finns garagelängor och en öppen parkering.

Det finns även en gemensam lokal / gästlägenhet för uthyrning inom föreningen.

Första inflyttningen var 1993.

2017-03-06

Under sommaren 2015 målades det "Gula området" efter att träfasaderna restaurerats. Sommaren 2016 fortsatte arbetet med att hälften av husen i "Röda området" genomgick samma moment.

Under sommaren 2017 kommer ytterligare arbeten att genomföras på det "Röda området" när husen med adress 128 A o B, 132 A o B, 136 A o B, 140 A o B, 142 A o B, 144 A o B målas efter översyn och ev. byte av fasadbrädor.

Sommaren 2018 planeras resterande hus på "Röda området" att målas efter att fasaden kontrollerats och ev. fasadsnickerier åtgärdats. 

Dessutom planeras byte av låssystemet inom föreningen, d.v.s. alla cylindrar till lägenhets- och förrådsdörrar byts ut. Detta kommer att ske under våren 2017.