Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Om oss

Brf Björkpyrolan, Sätra 177:1 i Gävle, är belägen på Sätrahöjden 100-160.

På fastigheten finns trettio bostadshus innehållande 72 lägenheter. Alla lägenheter är i ett plan.

Området är uppdelat i ett "rött område" och ett "gult område". 

I det röda området finns för varje lägenhet en carport. I det  gula området finns garagelängor och en öppen parkering.

Det finns även en gemensam lokal / gästlägenhet för uthyrning inom föreningen.

Första inflyttningen var 1993.


Under sommaren 2017 byttes låssystemet ut inom föreningen, d.v.s. alla cylindrar till lägenhets- och förrådsdörrar byttes ut.

Sommaren 2018 slutfördes ommålning och renovering av fasader.

Under 2018 genomfördes injustering av fjärrvärme.


Styrelsen arbetar nu med att sammanställa en underhållsplan för föreningen.