Björkpyrolan

Bostadsrättsförening

Om oss

Brf Björkpyrolan, Sätra 177:1 i Gävle, är belägen på Sätrahöjden 100-160.

På fastigheten finns trettio bostadshus innehållande 72 lägenheter. Alla lägenheter är i ett plan.

Området är uppdelat i ett "rött område" och ett "gult område". 

I det röda området finns för varje lägenhet en carport. I det  gula området finns garagelängor och en öppen parkering.

Det finns även en gemensam lokal / gästlägenhet för uthyrning inom föreningen.

Första inflyttningen var 1993.


Under sommaren 2017 byttes låssystemet ut inom föreningen, d.v.s. alla cylindrar till lägenhets- och förrådsdörrar byttes ut.

Sommaren 2018 slutfördes ommålning och renovering av fasader.

Under 2018 genomfördes injustering av fjärrvärme.

Sommaren 2020 utrustades samtliga lägenheter med fiberanslutning från Gavlenet. Uppkoppling mot internet ingår i månadsavgiften.


Styrelsen arbetar nu med att sammanställa en underhållsplan för föreningen.